ออฟฟิศแบบเปิดโล่งที่มีการจัดวางเวิร์กสเตชั่นและพื้นที่พักผ่อนอย่างพิถีพิถันช่วยให้มีพื้นที่ที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถทำงานร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์และทำงานเป็นทีมได้
ที่เก็บของอัจฉริยะและฉากกั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และเปิดกว้างสำหรับทุกความเป็นไปได้