นอกจากจะเป็นฮับชุมชนสำหรับทำงานและพักผ่อน ที่นี่ยังเป็นพื้นที่เพื่อสุขภาพที่เป็นทั้งศูนย์ฟิตเนส ร้านค้า และร้านกาแฟในที่เดียว
เป็นที่หมายตาของฟรีแลนซ์ในท้องถิ่นและคนทำงานที่ไม่มีออฟฟิศประจำ
อากาศที่ถ่ายเทได้ดีและการสร้างโซนอัจฉริยะนี้ทำให้พื้นที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามโอกาสต่างๆ