พื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ออฟฟิศแบบยืดหยุ่นก็จะช่วยเสริมความคล่องตัวได้อีกด้วย