ร่วมกันสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันที่สร้างสรรค์ให้กับบริษัทสตาร์ทอัพของคุณ
เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้และช่องเก็บของอัจฉริยะช่วยให้ทีมของคุณสามารถระดมความคิด แสดงผลงาน ช่วยเหลือลูกค้า
และเชิญแขกให้เข้ามาชมตัวอย่างได้ ทั้งหมดในที่เดียว