แม้แต่บริษัทที่ใส่ชุดสูทและเนคไทในที่ทำงาน ก็สามารถสร้างสภาพแวดล้อมอิสระและเป็นมิตรกับระบบนิเวศได้
นี่คือการออกแบบพื้นที่ทำงานในเอเจนซี่ และการนำต้นไม้เข้ามาวางในออฟฟิศเพื่อมอบความสดใสให้แก่ชีวิตการทำงาน