เมื่อคุณอยู่ในเมืองใหญ่ การรู้สึกอึดอัดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่าย แต่สถาปนิกทีมนี้รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน
พื้นที่ทำงานที่สะอาดและไม่มีสายไฟโยงไปมา
เก้าอี้ตามแบบสรีรศาสตร์และพื้นที่ทำงานที่จัดระเบียบอย่างชาญฉลาดจะส่งเสริมการทำงานร่วมกันและชีวิตการทำงานที่สบาย