เปลี่ยนโฉมพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ โดยการออกแบบห้องพักผ่อนของนักเรียน ให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเรียน ทำงานร่วมกัน พักผ่อน และทานอาหารในบรรยากาศเปิดโล่ง แต่แฝงไว้ซึ่งความอบอุ่นและสบาย