พื้นที่ทำงานควรดูแลตัวคุณเช่นกัน ให้ความสงบแก่จิตใจด้วยที่เก็บของที่ปลอดภัย
และเคลื่อนไหวร่างกายตามเหมาะสมด้วยความช่วยเหลือของโต๊ะแบบกึ่งนั่งกึ่งยืนและเก้าอี้ที่ปรับได้
เพื่อให้คุณกลับจากการทำงานได้อย่างสดชื่น