การเล่นทำให้โลกกว้างขึ้นสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่
การเล่นเป็นสิ่งที่
จุดประกายความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดและมีส่วนช่วยให้ชีวิตที่บ้านใน
ทุกๆ วันดีขึ้น
ปลดปล่อยตัวตนของคุณไปกับการเล่นกับคอลเล็ค
ชั่นของเล่นและเกมใหม่ LUSTIGT/ลุสทิกต์

“เมื่อในเวลาที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช้ชีวิตที่ค่อนข้างตึงเครียด
การเล่นมีช่วงจังหวะที่ทุกคนไม่จำต้องพิสูจน์อะไรทั้งสิ้น”

Amanda Lundqvist จากฝ่ายสินค้าเด็กของอิเกีย