ไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดหรืองานเลี้ยงยามบ่ายตามปกติ ฤดูร้อนก็ยังคงเหมาะสำหรับการเฉลิมฉลองอยู่ดี
นี่คือสามเกมที่ใช้อุปกรณ์น้อยและไม่ต้องวางแผนมาก