เราต่างรู้ดีว่าการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งสำคัญ นี่เป็นเหตุผลที่อิเกียจริงจังเมื่อออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องเรียนของโรงเรียนอนุบาล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งแรก