การสร้างสรรค์พื้นที่ตั้งโชว์ที่สวยงามไม่จำเป็นต้องใช้ราคาแพง เพียงใช้ชั้นวางแบบไร้บาน โหลแก้ว
และลังในราคาที่ย่อมเยาก็สามารถสร้างเป็นพื้นที่ตั้งโชว์ที่ดูดีได้แล้ว บ่อยครั้งวิธีแก้ปัญหาที่เรียบง่ายที่สุดมักเป็นทางออกที่ดีที่สุด