โอบรับพื้นที่ขนาดเล็กในห้องนั่งเล่นของคุณ คุณสามารถทำให้ห้องมีอากาศถ่ายเทและดูไม่รกรุงรังได้ในเวลาเดียวกัน
ด้วยการแขวนสิ่งของประดับผนังสักนิดและเลือกโซฟาสีโทนสงบเพื่อให้รู้สึกเหมือนเป็นพื้นที่ที่เปิดโล่งและกว้างขึ้น