หลายคนมักใช้เวลาในที่ทำงานมากกว่าที่บ้าน ดังนั้น พื้นที่ทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจและน่าใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญ
หากคุณกำลังคิดจะออกแบบพื้นที่ทำงานใหม่ ให้ถามตัวเองว่าคุณมีงานอะไรที่ต้องทำให้เสร็จในทุกๆ วัน
และจำไว้ว่ายิ่งเราเคลื่อนไหวร่างกายมากเท่าไร ก็ยิ่งรู้สึกดีขึ้นเท่านั้น