การดึงดูดใจลูกค้าด้วยการจัดวางสินค้าแสนอร่อยไม่จำเป็นต้องใช้งบเยอะ