วัสดุธรรมชาติรวมทั้งชั้นของเนื้อวัสดุและสิ่งทอทำให้ห้องนั่งเล่นน่าอยู่ (ในขณะที่ไอเดียสร้างสรรค์ช่วยให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้!)
โซฟา STOCKSUND/สต็อกซุนด์ มีผ้าหุ้มที่ทำจากฝ้าย ถอดซักด้วยเครื่องซักผ้าได้
เป็นวัสดุทดแทนซึ่งได้จากแหล่งปลูกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น